مهندسی ,سیستمهای مهندسی

رهبری و مدیریت مهندسی:

توسعه کارهای تیمی:

تعیین خصوصیات و آنالیز سیستمهای مهندسی:

استاندارد مهندسی مراقبت:

ارزیابی مشکلات و تبادل اطلاعات در مهندسی:

دوره بهره برداری مهندسی( طراحی از طریق Decommissioning):

تعیین ضریب اطمینان:

مدیریت انسانی  و پارامترهای سازمانی:

منبع اصلی مطلب : مهندسی و مدیریت ساخت ساری
برچسب ها : مهندسی ,سیستمهای مهندسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : عناوین درس طراحی، ساخت و نگهداری سیستمهای مهندسی عمران و محیط زیست