اقتصاد ,مهندسی ,اقتصادی ,تجزیه ,تحلیل ,اقتصاد مهندسی ,تحلیل اقتصادی

اقتصاد مهندسی

1-مقدمه و مفاهیم پایه ای

2- فرایند تصمیم گیری اقتصاد مهندسی

3-فاکتورهای مالی(مرکب سالیانه و پیوسته)

4-تکنیکهای اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها(روش ارزش فعلی،روش یکنواخت سالیانه، روش نرخ بازگشت سرمایه،روش نسبت منافع به مخارج، روش دوباره بازگشت و سایر روشها)

5-استهلاک

6- تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات

7-تجزیه و تحلیل جایگزینی

8-آنالیز حساسیت

9-تجزیه و تحلیل اقتصادی در شرایط عدم اطمینان

10- تورم و کاربردآن در اقتصاد مهندسی

11-کاربرد برنامه ریزی ریاضی در اقتصاد مهندسی

12-توجیه اقتصادی و آنالیز قیمت در طرحهای عمرانی

منبع اصلی مطلب : مهندسی و مدیریت ساخت ساری
برچسب ها : اقتصاد ,مهندسی ,اقتصادی ,تجزیه ,تحلیل ,اقتصاد مهندسی ,تحلیل اقتصادی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : عناوین درس اقتصاد مهندسی