پروژه ,حاکم ,ضوابط ,حقوقی ,مبانی حقوقی

قراردادها و مبانی حقوقی

1-آشنایی با حقوق حرفه ای

2- معرفی مراجع صدور ضوابط فنی و مرتب حقوقی ضوابط

3- مراجع رسیدگی به اختلافات و پاسخگویی استعلامهای فنی

4- اسناد و مدارک حاکم در پروژه های عمرانی و قراردادهای منعقده

5-آشنایی با صنعت بیمه و نقش آن در پروژه های عمرانی

6-انواع قراردادهای ساخت

7-انواع روشهای ارجاع کار

8-تهیه  اسناد و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مناقصه ها

9- شرایط عمومی و خصوصی پیمان

10-ضوابط خاص حاکم در ارجاع و اجرای پروژهای  دولتی

11-روابط حاکم بین عوامل یک پروژه ( کارفرما، مشاور، پیمانکار،عامل چهارم و ...) و مسئولیتها و اختیارات ایشان در مقابل یکدیگر

منبع اصلی مطلب : مهندسی و مدیریت ساخت ساری
برچسب ها : پروژه ,حاکم ,ضوابط ,حقوقی ,مبانی حقوقی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : عناوین درس قراردادها و مبانی حقوقی